filosofia

QUÈ ÉS REHABiNOVA?

REHAB iNOVA es dedica a rehabilitar finques per a aconseguir una segona vida rendible. Amb els coneixements tècnics, ecològics i socials a la mà, REHAB iNOVA innova renovant edificis i habitatges perquè estiguin preparats per un nou cicle de vida amb un bon rendiment.

Rehabilitar és innovar per rendibilitzar.

 

PER QUÈ REHABILITAR?

 1. Mantenir el valor de la finca

Qualsevol edifici pateix desgast, i per tant, perd valor. Encara que un patrimoni té un valor molt elevat, generalment no el cuidem com cuidem el nostre cotxe o moto, amb manteniments tècnics o revisions anuals. La tecnologia que tenim a l’abast ens permet allargar la vida d’un edifici molt més enllà que la teòrica de 50 anys. A més, estem quasi obligats a fer-ho perquè les futures generacions també en puguin gaudir.

 1. El cost de l’energia augmenta permanentment  

Estem vivint una revolució energètica important. Un llogater està al dia, i sap que no només haurà de pagar el lloguer, sinó també les factures de l’aigua, llum i calefacció. Per una banda, podem oferir sistemes alternatius de generar energia neta i per l’altra, un bon disseny constructiu que pot evitar l’escalfament excessiu de l’edifici i evitar alhora, la pèrdua de calor innecessari, i així aconseguir estalvi econòmic.

 1. La societat és canviant

La societat és canviant, i les seves necessitats també. Les formes de viure i de conviure són dinàmiques. Ja no només existeixen la compra, o el lloguer per accedir a una vivenda, sinó que també hi ha alternatives com el cloudhousing o co-housing, que proposen noves organitzacions de l’edifici.

L’envelliment de la població és inminent i cal preparar el parc de vivendes existent per adaptar-lo a aquest canvi. Tenen l’edifici i la vivenda l’accessibilitat adequada? Serà possible rebre ajut (temporal o continuat) a casa? Hi ha espais per compartir i tenir una vida interactiva?

No existeix cap llogater igual. L’estructura familiar no és la mateixa que fa deu anys i en un món globalitzat els moviments de les persones són cada cop més freqüents. Mares o pares solters, shortstayers, famílies nombroses, turistes i expats: tots busquen el seu lloc. Com pot un edifici absorbir aquests canvis de necessitats?

 

QUÈ OFEREIX REHABiNOVA?

REHAB iNOVA rehabilita edificis sencers, però també ofereix intervencions i estudis parcials, segons necessitats i pressupost disponible. REHAB iNOVA ofereix els següents serveis:

 1. Estudis
 • Estudis de viabilitat
 • Estudis energètics
 • Estudis de tipologia de vivenda per a optimitzar el lloguer o la venda
 • Estudis d’alternatives de divisió legal de la propietat
 1. Projectes arquitectònics
 • Projectes de reforma integral, o parcial
 • Projectes d’instal·lació d’ascensors i energies alternatives
 • Rehabilitació de façanes
 1. Execució d’obres
 2. Redacció d’ITE i servei d’inspecció i manteniment
 3. Divisions horitzontals i reparcel·lacions 

 

 

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star