QUÈ OFEREIX REHABiNOVA?

REHAB iNOVA 430 04

[Carrer Cavallers – Esparreguera]

REHAB iNOVA rehabilita edificis sencers, però també ofereix intervencions i estudis parcials, segons necessitats i pressupost disponible. REHAB iNOVA ofereix els següents serveis:

1. Estudis

  • Estudis de viabilitat
  • Estudis energètics
  • Estudis de tipologia de vivenda per a optimitzar el lloguer o la venda
  • Estudis d’alternatives de divisió legal de la propietat

2. Projectes arquitectònics

  • Projectes de reforma integral, o parcial
  • Projectes d’instal·lació d’ascensors i energies alternatives
  • Rehabilitació de façanes

3. Execució d’obres

4. Redacció d’ITE i servei d’inspecció i manteniment

REHAB iNOVA 430 05

[Carrer Cavallers – Esparreguera]

REHAB iNOVA 430 08

[Can Valls – Dosrius]

Anuncis