QUÈ ÉS REHABiNOVA?

REHAB iNOVA es dedica a rehabilitar finques per a aconseguir una segona vida rendible. Amb els coneixements tècnics, ecològics i socials a la mà, REHAB iNOVA innova renovant edificis i habitatges perquè estiguin preparats per un nou cicle de vida amb un bon rendiment.

Rehabilitar és innovar per rendibilitzar.

REHAB iNOVA 430 01

[Carrer Sant Agustí – Barcelona]

REHAB iNOVA 430 02

[Carrer Cavallers – Esparreguera]

Anuncis