REHABILITACIÓ SALUDABLE, arquitectura i salut

Amb motiu del III Congrés d’Arquitectura i Salut que es va celebrar el passat 22 i 23 de maig a Barcelona, us volem informar sobre les qüestions més destacades.

Les persones passem el 90% del temps dins els edificis, per tant de l’arquitectura depèn gran part del nostre benestar: per una banda ens pot protegir dels agents tòxics externs (contaminació de l’aire, contaminació acústica, ones electromagnètiques, radiacions d’origen geològic, etc) i per l’altra pot millorar la qualitat de l’aire interior (concentració d’humitat i l’alta proporció de components orgànics volàtils).

A continuació alguns factors de risc a tenir en compte per protegir la nostra salut:

– Molts dels materials a l’interior dels habitatges emeten compostos orgànics volàtils a l’ambient (adhesius, vernissos, panells sintètics, pintures, productes de neteja, etc)

– Les ones electromagnètiques, especialment d’alta freqüència (procedents dels mòbils i xarxes wifi ) i de les instal.lacions elèctriques domèstiques (cablejats i comptadors centralitzats)

– L’aminat o asbest és un material molt tòxic que encara està present en molts edificis (cobertes d’”Uralita”, teules, baixants, etc). Perillós en la seva degradació i manipulació

– El gas radó, procedent de les capes internes de la terra, pot filtrar-se i afectar habitatges situats en baixos d’edificis (ens trobem en una zona geològica amb molt baix percentatge d’aquest tipus de radiacions)

Claus per a una rehabilitació saludable:

Analitzar els factors de risc per a la salut, naturals i artificials del lloc on vivim

Substituir pintures i acabats per materials naturals i lliures de tòxics

– Garantir una bona renovació de l’aire interior de l’habitatge (ventilació natural o  mecànica)

Desconnectar mòbils i xarxes wifi en zones dormitori i apantallar parets on es concentren instal.lacions elèctriques comunitàries

– Utilitzar la vegetació per purificar l’aire a l’interior de l’habitatge

Rehabilitar és millorar la qualitat de vida, és invertir en el futur.

20150601 imatge salut

 

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star