Rehabilitació Inclusiva

En aquests moments de canvi neixen i es consoliden nous moviments socials, polítics, econòmics i filosòfics, com per exemple els models econòmics alternatius de l’economia circular i l’economia del bé comú. Totes aquestes noves tendències integren uns mateixos valors bàsics de sostenibilitat, cooperació, eficiència i estalvi de recursos amb el fi de crear un mon just i equilibrat.

REHAB iNOVA va néixer amb l’objectiu de donar una segona vida als edificis, innovant en la rehabilitació. És per això que participem en la recerca de nous models d’intervenció sobre el parc edificat per donar resposta a aquestes noves necessitats. Creiem important cuidar el que tenim i aprofitar totes les oportunitats per millorar-ho.

Tots els serveis que ofereix REHAB iNOVA es desenvolupen des d’una perspectiva de rehabilitació inclusiva que contempla simultàniament aspectes constructius, energètics, neuro-biològics i socials.

Proposem una rehabilitació inclusiva que actua transversalment sobre els edificis, les persones i el seu entorn, i es composa de 3 capes:

  1. capa mediambiental

objectiu: promoció de l’eficiència energètica i l’estalvi de recursos

  1. capa constructiva i arquitectònica

objectiu: recuperació del patrimoni i aposta per edificis saludables mitjançant bioarquitectura i neuroarquitectura

  1. capa social

objectiu: adaptació al canvi demogràfic i als nous models de convivència

REHAB iNOVA té totes les eines per contribuir a recuperar el parc d’habitatges existent i preparar-lo per al futur, col·laborant amb The Hound & ¡Diseña tu Futuro!

Rehabilitació Inclusiva

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star