Lâl

L’activitat del bar i restaurant LÂL es caracteritza per l’ús de l’espai lliure de parcel.la, el jardí d’un antic palauet, on es desenvoluparà l’activitat principal en terrasses a diferents nivells a l’aire lliure.

REHAB iNOVA 131-01
REHAB iNOVA 131-04
145-001-225
131-008-225
131-010-225
REHAB iNOVA 131-03
REHAB iNOVA 131-02

      

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star