REHABiNOVA

Projecte 131

L’activitat del bar i restaurant LÂL es caracteritza per l’ús de l’espai lliure de parcel.la, el jardí d’un antic palauet, on es desenvoluparà l’activitat principal en terrasses a diferents nivells a l’aire lliure.

REHAB iNOVA 131-01 REHAB iNOVA 131-04 145-001-225 131-008-225 131-010-225 REHAB iNOVA 131-03 REHAB iNOVA 131-02

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star