Certificat d’eficiència energètica d’edificis

A partir de l’1 de juny de 2013, entra en vigor el Reial Decret 235/2013 que obliga a tots aquells edificis existents que siguin objecte d’una transacció de compra-venda o de lloguer  (edificis d’habitatges i locals) a disposar de Certificat d’Eficiència Energètica.

El Certificat d’Eficiència Energètica és un document que analitza el consum energètic en KW/h i les emissions de CO2 de l’edifici o parts d’aquest, i atorga la qualificació energètica en una escala de la A a la G (de major a menor eficiència energètica).

El certificat té 10 anys de validesa i incorpora propostes de millora de l’eficiència.

El propietari ha de contractar un tècnic certificador capacitat (arquitectes, arquitectes tècnics i enginyers industrials) que realitzi la certificació a partir de la inspecció de l’edifici.

El tècnic ha de presentar telemàticament la documentació a l’ICAEN (Institut Català de l’Energia) i en 4-5 dies el propietari rebrà l’etiqueta de qualificació energètica.

Qualificació energètica

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star