REHABiNOVA

I ara ens trobem

….i ara ens trobem, a més, amb un parc d’habitatges totalment obsolet per a les necessitats actuals de la societat.

Amb els pisos de nova planta, amb tot el que han costat i els deutes que han deixat, no podem fer més que esperar que el mercat els absorbeixi.

Però i amb tota la resta, amb tots aquells edificis vells dels eixamples? Habitatges grans però llargs i estrets, amb unes distribucions que cobrien unes necessitats socials tan diferents a les actuals.

Les unitats familiars, la longevitat de l’espècie, la mobilitat en el treball. La construcció no cobria les necessitats de confort que ara es requereixen. L’energia i el subministre d’aigua estan arribant a uns preus inimaginables aleshores. Per tots aquests motius i d’altres, ara aquelles solucions no s’adapten als nous requeriments.

Ara toca doncs adaptar els edificis a les necessitats de la societat actual amb l’objectiu de passar de ser una càrrega, a ser un immoble rendible. Invertir-hi per després treure’n profit. Un major rendiment del capital invertit, en un bé molt més segur. Qui es pot refiar avui, que un tercer doni rendiment dels estalvis? Invertint-los en revaloritzar el patrimoni s’aconsegueix més rendibilitat.

I com ho fem? Primer: redistribuint l’espai habitable a les necessitats de les unitats familiars d’avui. Segon: fer-los eficients energèticament. Per una part constructivament aconseguir millorar el confort tèrmic interior actuant sobre l’aïllament tèrmic de l’envolvent i per altra banda utilitzant energies renovables i reutilitzant recursos com l’aigua per tal de minimitzar el cost dels subministres. I tercer: millorant-ne l’estat general per revaloritzar tot el conjunt.

Rehabilitant invertiràs els teus estalvis amb garanties i rendibilitat.

No ho demoris. Ara és el moment!

EN CONSTRUCCIÓ 01

Anuncis
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star