REHABiNOVA

Projecte 131-2

Aquest projecte de rehabilitació pretén recuperar l’ús original d’un edifici que amb el pas del temps i l’absència de manteniment ha quedat obsolet a nivell d’instal.lacions i condicions d’habitabilitat.

REHAB iNOVA 130-01 REHAB iNOVA 130-04 REHAB iNOVA 130-03 REHAB iNOVA 130-02 131-2-003-225 131-015-225

 

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star